shape
Szukaj
Konto
Koszyk
0

Zwroty i reklamacje

Zwroty do sklepu internetowego

Odstąpienie od umowy sprzedaży:
Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który dokonał zakupu w naszym sklepie internetowym, może w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając nam oświadczenie o odstąpieniu, które można pobrać klikając w link.
Oświadczenie to może zostać złożone przez formularz zwrotu do sklepu internetowego lub pisemnie na adres:

P. P. U. H. WOSEBA Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 2
62-040 Puszczykowo

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres przed upływem tego terminu.

Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do konsumenta. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  Formularz zwrotu do sklepu internetowego

  Dodaj załącznik (format pdf/doc/jpg/png; maks. 10mb):

  Reklamacje do sklepu internetowego

  Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży dla produktów zakupionych w sklepie internetowym www.woseba.pl, klient może złożyć:

  1. Pobierając wzór dokumentu reklamacji, dostępny pod linkiem.

  2a. Wysyłając wypełniony wzór dokumentu przez formularz reklamacji do sklepu internetowego

  lub

  2b. Wysyłając wypełniony wzór dokumentu na adres:

  P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.
  ul. Jodłowa 2
  62-040 Puszczykowo

  W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: +48 61 221 65 93 w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 16:00.

  W ciągu 14 dni, od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkujemy się do reklamacji.

  Jeżeli towar ma wadę, klient może:

  – złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że uda nam się  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez nas albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

  – żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy zobowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

  Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosimy my.

  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres:

  P. P. U. H. WOSEBA Sp. z o.o.
  ul. Jodłowa 2
  62-040 Puszczykowo

  W przypadku klienta będącego konsumentem oraz przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta koszt dostarczenia pokrywamy my.

  Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru klientowi.

   Formularz reklamacji do sklepu internetowego

   Dodaj załącznik (format pdf/doc/jpg/png; maks. 10mb):

   Reklamacje do producenta

   Wszelkie reklamacje związane z towarem dla produktów zakupionych poza sklepem internetowym, klient może złożyć przez formularz do producenta.